Geilo solnedgang

Covid-19 forholdsregler på Geilo

Oppdatert 04.01.2021
 


Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19), Hol kommune, Viken fylke

Med hjemmel i lov om smittevern av 5. august 1994.

§ 1. Formål
Formål med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en periode med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for Hol kommune.

§ 3. Tiltak som gjelder næringslivet
1. Alle kjøpesentre og butikker skal ha antallsbegrensninger og adgangskontroll, slik at det er mulig å holde forsvarlig avstand i lokalene.
2. En-til-en behandling skal fortsatt skje med forsterket smittevern, med munnbind på behandler og kunde, samt kun en person av gangen i behandlingsrom.

§ 4. Tiltak som gjelder lag, organisasjoner og private
1. Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, utsettes til etter 18. januar.
2. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

§ 5. Ansvar
Hol kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6. Ikrafttreden og varighet
Forskriften for § 3 og 4-tiltak trer i kraft mandag 4. januar til og med 18. januar.
I tillegg gjelder egen forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune gjeldende til og med 18. januar.

 


 

Nasjonale bestemmelser, vedtatt av regjeringen, gjeldende fra og med 4. januar til og med 18. januar 2021

Private sammenkomster og arrangement
Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden
møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder
Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring
De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks.
Bestemmelser for egne aktiviteter i Hol kommune, fra og med 4. januar til og med 18. januar 2021.

Skoler og utdanning
Ungdomsskole og videregående skole i Hol kommune innfører rød beredskap.
Kulturskolen går over til digital undervisning.

Kultur
Kino holdes stengt.

Helse
Fortsatt adgangskontroll ved legesenter. Legetime eller Covid-19 testing må avtales pr. telefon i forkant.
Fortsatt streng adgangskontroll ved helseinstitusjonene. Kun nødvendig besøk tillates etter avtale.
For miljøterapiavdelingen, vil «Huset» holde åpent for inntil 10 personer, med forsterket smittevern.

Annet
Kommunehuset og servicetorget holdes stengt.

I tillegg gjelder lokal midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune gjeldende til og med 18. januar.
Situasjonen i Hol kommune vurderes løpende, og det kan bli aktuelt å innføre strengere tiltak, enn nevnt ovenfor, på kort varsel.

 


 

Minner ellers på våre generelle forholdsregler:

Vi har, så langt det er mulig, tatt alle forholdsregler og planlagt for en vintersesong full av gode skiopplevelser. Her forholder vi oss til kommuneoverlegen, FHI og myndighetene for å sikre fastboende, gjester og ansatte trygge og eventyrlige fjellopplevelser gjennom en lang og flott vinter. Erfaringen viser at nasjonale og lokale forholdsregler og tiltak kan bli endret på kort varsel, og vil derfor holde informasjonen på denne siden oppdatert. Ved å følge regler og ha gode rutiner bidrar du til at vi alle får en flott, trygg og tilnærmet normal vinter.

Før du reiser til Geilo:

 • Bli hjemme hvis du er syk
 • Bli hjemme hvis du er i karantene

 

På reise og under oppholdet:

 • Vask hendene grundig og ofte, bruk hånddesinfeksjonsmiddel når såpe og vann ikke er tilgjengelig
 • Host i albuen eller i lommetørkle
 • Hold minst 1 meter avstand
 • Velg gjerne et tidspunkt på dagen hvor det er få kunder, for eksempel rett etter åpningstid eller sent, når du skal gjøre innkjøp. Benytt gjerne løsningen med å bestille på nett/hjemlevering når det er mulig 
 • Vi anbefaler at 1-2 personer gjør innkjøpene på vegne av hele familien/hele reisefølget
 • Hold deg innendørs hvis du kjenner symptomer på luftveisproblemer eller nedsatt allmenntilstand
 • Dersom du blir syk mens du er her, dra hjem snarest. Dekk til nese/munn og hold minst 2 meters avstand til andre. Ikke benytt buss/offentlig transport. Kontakt lege eller meld fra til ansatt der du bor

 

Heiskort
Kjøp heiskort online på forhånd, - dette er et viktig bidrag til å unngå unødvendige køer. Da får du også 10 % rabatt. Du vil bli informert om gjeldende smittevernråd og anleggets regler når du kjøper heiskortet. Disse råd og regler må følges. Av hensyn til øvrige gjester og ansatte vil regelbrudd medføre bortvisning fra området. Kjøp heiskort her!

 

Skiheisene

 • I heiskøene ber vi om at du holder en stavlengdes avstand nærmeste person, foran, bak og til sidene. Følg skilt og veiledninger.
 • I heisen kjører du kun sammen med familie eller reisefølge, også på T-krok.
 • Alle heiser er fortsatt bemannet, og om du trenger hjelp ved påstigning sier du ifra til heisføreren.
 • I stolheisen tar du ikke ned vindbeskyttelsen.
 • Norge har nå en begrensning i antall personer i stolheis. Det vil si at annethvert sete kan benyttes, men at familie og reisefølge/nærkontakter kan fylle opp stolen.
 • Singelkøene er midlertidig fjernet for å unngå kontakt mellom folk som ikke er i familie/reisefølge.

Skiheisene ser også på tiltak for å spre trafikken i anlegget for å best utnytte kapasiteten der det er naturlig. Se etter oppdatert informasjon når du besøker oss.

 

Skiskole

 • Syke barn deltar ikke
 • Hold 1 meter avstand til hverandre
 • Kun én voksen følger barnet til samlingsplass.
 • Kom i god tid slik at organisering og avstand blir enklere å håndtere.

 

Forholdsregler:

 • Maks 10 pax i hver gruppe
 • Begrenser kontakt i lek og undervisning
 • Begrense deling av felles utstyr

 

Skiutleie
Mange av dere ønsker å leie ski eller snowboard. Dette vil fortsatt være mulig, men vi oppfordrer til forhåndsbooking når dette er mulig. Sjekk hjemmesiden til anlegget du skal besøke på forhånd, og husk at vi gir 10 % rabatt når du bestiller utstyr online. 

 • Vi rengjør utstyr med vann og såpe etter bruk
 • Hjelmer kan settes i karantene om nødvendig
 • Alle staver, briller og liknende skal flyttes bort fra publikum for å unngå prøving

 

Servering og afterski

Våre serveringssteder vil ha åpent som vanlig og følge de generelle retningslinjene som gjelder begrensning i antall gjester, avstand og servering ved bordene.

Når det gjelder afterski så vil det være et tilbud noen steder, men da innenfor de til enhver tid oppdaterte smittevernreglene. Minimum 1 meter avstand, bordservering, maks antall gjester og åpningstider gjelder. Vi satser på fortsatt hyggelig stemning ved alle våre serveringssteder. Også her oppfordres det til kontantløs betaling.

Alle berøringsflater vaskes hyppig, da spesielt kortautomater og andre hyppig brukte automater.

 

Dette gjør vi:

 • Vi har skjerpede rutiner på renhold, og følger retningslinjene i vår bransje
 • Vi desinfiserer alle nødvendige kontaktpunkter (dørhåndtak, toaletter, fjernkontroller, terminaler og glatte flater).
 • Alle våre alpinanlegg er utstyrt med lett tilgjengelig desinfeksjonsmiddel og praktiserer god og tydelig kommunikasjon til gjester.

 

Nyttige linker: 

Visit Norway – Informasjon om koronaviruset

Hol kommune – Viktig informasjon om koronaviruset 

FHI - Informasjon om koronaviruset 

SkiGeilo - Covid-19 Gjesteinformasjon