Geilo solnedgang

Covid-19 forholdsregler på Geilo

Oppdatert 26.04.2021


Hol kommune har, sammen med de andre Hallingdalskommunene, blitt hørt i våre tydelige innspill til nye nasjonale Covid-19 tiltak.

Det betyr for Hol kommune, at vi ikke lenger er underlagt de strenge bestemmelsene i covid-19 forskriften kapittel 5A, men at vi nå følger de generelle nasjonale bestemmelsene. I tillegg har Hol kommune lokale tiltak.

 

Nasjonale tiltak

Butikker og tjenester (kilde: regjeringen.no)

Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.
 

Restauranter, kafeer, barer og hoteller (kilde: regjeringen.no)

Restauranter, kafeer, barer og hoteller kan holde åpent. 
Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 

Andre virksomheter

 • Treningssentre kan bare holde åpent for de som er bosatt i kommunen.
 • Svømmehaller, badeland, hotellbasseng og lignende er dessverre stengt.
 • Spaanlegg er åpen for individuell behandling som det kan bestilles time til.
 • Tros- og livssynshus er stengt, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker er stengt.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder er stengt.
 • Museer er stengt.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder er stengt.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs er også stengt.

 

Social kontakt (kilde: regjeringen.no)

Alle bør begrense sosial kontakt.

Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene. Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

 

Reiser (kilde: regjeringen.no)

All reise til utlandet frarådes. Unngå unødvendige reiser innenlands.
Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig. Kommer du fra et område med høyt smittenivå, bør du ikke bo på hotell (dette er et råd, ikke regel).
Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig (dette er et råd, ikke regel).

 

Arrangementer (kilde: regjeringen.no)

Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses. 

Regler hvis arrangementet likevel må avholdes:

Private sammenkomster
Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.

Arrangement
Maks 100 personer på arrangement, hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltagere under 20 år som tilhører samme kommune.
Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
Også ved idrettsarrangement er det kun tillatt med alkoholservering til de som får servert mat. Skjenkestopp er satt til kl. 22.
Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

 

Lokale tiltak

Råd til å bruke munnbind 

 • (kilde: Hol kommune) Anbefaler alle på det sterkeste å bruke munnbind når du er i butikk eller andre offentlige steder.
 • Det bør brukes munnbind i alle butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder. (råd, ikke plikt)
 • Passasjerer bør bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. (råd, ikke plikt)
 • Bruk av munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Mer informasjon og hele teksten finner du på denne lenke til Hol kommunes veiledere til korona-tiltakene i Viken.

Les all informasjon om koronasituasjonen i Hol kommune (inkl. forskrifter, tiltak, veiledere og status) på Hol kommune sin nettsiden.

 


  Minner ellers på våre generelle forholdsregler:

  Vi har, så langt det er mulig, tatt alle forholdsregler og planlagt for en vintersesong full av gode skiopplevelser. Her forholder vi oss til kommuneoverlegen, FHI og myndighetene for å sikre fastboende, gjester og ansatte trygge og eventyrlige fjellopplevelser gjennom en lang og flott vinter. Erfaringen viser at nasjonale og lokale forholdsregler og tiltak kan bli endret på kort varsel, og vil derfor holde informasjonen på denne siden oppdatert. Ved å følge regler og ha gode rutiner bidrar du til at vi alle får en flott, trygg og tilnærmet normal vinter.

  Generelle råd

  På reise og under oppholdet:

  • Vask hendene grundig og ofte, bruk hånddesinfeksjonsmiddel når såpe og vann ikke er tilgjengelig
  • Host i albuen eller i lommetørkle
  • Hold minst 1 meter avstand
  • Velg gjerne et tidspunkt på dagen hvor det er få kunder, for eksempel rett etter åpningstid eller sent, når du skal gjøre innkjøp. Benytt gjerne løsningen med å bestille på nett/hjemlevering når det er mulig 
  • Vi anbefaler at 1-2 personer gjør innkjøpene på vegne av hele familien/hele reisefølget
  • Hold deg innendørs hvis du kjenner symptomer på luftveisproblemer eller nedsatt allmenntilstand
  • Dersom du blir syk mens du er her, dra hjem snarest. Dekk til nese/munn og hold minst 2 meters avstand til andre. Ikke benytt buss/offentlig transport. Kontakt lege eller meld fra til ansatt der du bor

   

  Nyttige linker: 

  Visit Norway – Informasjon om koronaviruset

  Hol kommune – Viktig informasjon om koronaviruset 

  FHI - Informasjon om koronaviruset 

  SkiGeilo - Covid-19 Gjesteinformasjon 

  Her kan du lese Hol kommunes veiledning til gjester

  Her finner du de siste oppdateringene fra Hol kommune

  Les mer om regjeringens regionale tiltak i hele Viken