Åpningsdag Hallingdalmuseum

Alle bygdemusea til Hallingdalmuseum åpner sine dører! Velkommen inn.
Du finner bygdemusea i hver bygd i Hallingdal. Hol kommune har to bygdemusea, en i Dagali med utstilling av Gunnveig Nerol og en i Hol med utstilling om Bergensbanen og sommerkonserter hver tirsdag i juli.

Hallingdal Museum er en avdeling av Buskerudmuseet, og består av 6 besøkssteder rundt i Hallingdal; Hallingdal Museum Nesbyen, Gol Bygdemuseum, Ål Bygdamuseum, Hemsedal Bygdatun, Hol Bygdemuseum, og Dagali Museum. I tillegg administrerer vi omvisninger i Hol Gamle Kyrkje og Kunstvandring Nesbyen.

Til sammen har museet 133 antikvariske bygninger og rundt 40 000 gjenstander fra distriktet; bruksgjenstander, klær, tekstiler, kunst og arkivmateriale som avspeiler historien fra middelalderen fram til 1900-tallet. Bygningene kommer fra store deler av Hallingdal, og forteller om bondekultur og næringsliv opp gjennom tidene.

Gjennom ulike arrangementer, temadager og utstillinger legger museet til rette for opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til både eldre og nyere tid. (kilde: buskerudmuseet.com)

Finn informasjon om Dagali Bygdemuseum og Hol Bygdemuseet på ellers på vår nettside.

When can I book it?

27 jul 2021
Åpningsdag Hallingdalmuseum 27 July 2021 - 11:00
28 jul 2021
Åpningsdag Hallingdalmuseum 28 July 2021 - 11:00
29 jul 2021
Åpningsdag Hallingdalmuseum 29 July 2021 - 11:00

Show 14 more occasions

Address: Mogrendvegen 25,
Email: