Fekjo Kulturminnepark

Adresse: Ustedalen Geilo Vis kart

Adresse: Ustedalen Geilo

I Fekjo kulturminnepark finnes det mange kulturminner fra både forhistorisk og historisk tid.

Gravhaugene i området er fra vikingtid. Dette vet vi fordi 10 av de om lag 20 gravhaugene ble undersøkt i 1923. Gjenstander som ble funnet i noen av haugene var alle fra 900-tallet, det vil si vikingtid. Blant funnene var det blant annet et lite økseblad av jern, synål og nøkkel til et skrin. Det interessante er at de fleste av de undersøkte gravhaugene var kvinnegraver.

Turvegen Ustedalsfjorden rundt går igjennom området slik at området er lett tilgjengelig til fots.

Kullgroper
Innenfor kulturminneparken er det registrert 7 kullgroper og et jernvinneanlegg. I dag er det bare noen få kullgroper igjen, og jernvinneanlegget er borte. Kullet som ble laget i gropene, ble enten benyttet til jernutvinning eller i smia på gården. I hele Ustedalen har det vært uvanlig stor aktivitet innen jernutvinning av myrmalm i vikingtid og middelalder. De mange kullgropene og jernvinneanleggene viser at det ble laget mer jern enn det var behov for lokalt. Råjern var nok en viktig handelsvare for folk i Ustedalen i jernalder og middelalder.

Høyløe
På Fekjo står det en gammel høyløe og et fjøs. Helt frem til for ca. 80 år siden var det stølsdrift her. Etter slåtten ble høyet lagret i løa før det ble kjørt til gards med hest og slede på vinterføre. Et gammelt steingjerde i parken er trolig et skille mellom slåttmark og beitemark.

Slåttedriften og beitingen på Fekjo førte til et åpent kulturlandskap. Etter at stølsdriften tok slutt, grodde området gradvis mer og mer igjen og en annen vegitasjonstype tok over. I kulturminneparken søker en å føre området tilbake til det gamle kulturlandskapet ved å foreta årlig slått og ved å la sauer beite i parken vår og høst.

I Fekjo kulturminnepark kan du også oppleve spennende landskapskunst.

Vis mer
Hytter

Geilolia Hyttetun

Avstand: 2,3 km
Svært populære hytter med flott beliggenhet for både sommer- og vinteraktiviteter. Her finner du hytter i 3 ulike størrelser: 6sengs, 10sengs og 12sengs. I tillegg finner du våre populære temahytter: Byggehytta LEGO og Donald-hytta. Alle hyttene er plassert i vakkert terreng, ca. 1 kilometer fra Geilo sentrum.
Hotell

Vestlia Resort

Avstand: 2 km
Velkommen til et av Norges fremste resorter!
Hotell

Dr. Holms Hotel

Avstand: 2,9 km
Dr. Holms Hotel har vært en kilde til rekreasjon, trivsel og velvære siden begynnelsen av 1900-tallet. Beliggenheten midt i hjertet av det sørlige Norges naturherligheter er da også et utgangspunkt for inspirerende og styrkende opplevelser. Det er den udefinerbare atmosfæren, sjelen, som har gitt Dr. Holms Hotel sin spesielle posisjon blant landets aller mest berømte hoteller. Nå med over 80 renoverte rom.