Geilo sentrum drone

Visit Geilo AS

Visit Geilo er utviklings- og markedsorganisasjonen for Geilo og omegn. Organisasjonen har de fleste turist- og servicebedriftene som medlemmer, og jobber for en langsiktig og bærekraftig utvikling av Geilo. Gjennom å forene medlemmenes krefter, bidrar Visit Geilo til en enhetlig markedsføring og utvikling av Geilo som turistdestinasjon og bosted.

Miljøsertifisering

Visit Geilo er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. Selskapet er også godkjent for merket for bærekraftig reisemål.

bærekraft

Ansatte

Daglig leder
Lillvi W. Hole, [email protected]

Administrasjon
Stine Holtedahl, [email protected]

Strategisk rådgiver
Stian A. H. Skarsten, [email protected]

Turistinformasjon
Jiska Verhoeven, [email protected]