Kart og brosjyrer

Maps and brochures
Photo:Paul Lockhart

Visit Geilo tilbyr nyttige kart og brosjyrer for Geilo-området. Nedenfor er en oversikt over brosjyrene som du kan laste ned eller lese på skjermen. Du er også velkommen til å hente brosjyrer hos Turistinformasjonen når du besøker Geilo.

Geilo brochure

Geilo brochure 2018
Hike- and bikemap in Geilo

Hikes and biketrails in Geilo 2019
Cross country trails in Geilo

Cross country trails in Geilo 2018