Alt text

Fiske på høyfjellet

Fang din egen fisk på Geilo! Sportfiske er en viktig del av den norske friluftslivskulturen. Aktiviteten passer for alle. Geilo og Hol kommune tilbyr mange fiskemuligheter i elver og innsjøer. Fiske er relativt lett tilgjengelig - ikke minst her i fjellkommunen i Hallingdal.

Fiskekortområdet til Geilo Jeger- og Fiskeforening

Området består blant annet av Ustedalsvassdraget, som går sentralt gjennom Geilo. Fra Kikut og vestover til Grødalen finner vi flere gode innsjøer; for eksempel, store Hakkeset. Over Hallingskarvet Skisenter, bør Halletjønn bli navngitt. Nord for Haugastøl er flere alternativer; Og sist, men ikke minst, en 1-times spasertur fra Tuva Turisthytte,  Skjerja frister deg med ørret rundt ett kilo.

Fiskekortområdet til Hol Jeger- og Fiskeforening

De aller fleste vannene som foreningen disponerer ligger innenfor Hallingskarvet Nasjonalpark, fra Ynglesdalen til blandt annet Kyrkjedørsvatna. Det settes regelmessig ut ørret slik at bestanden jevnt over er gode og står i forhold til næringstilgangen. Kvaliteten på fisken er som regel av ypperste kvalitet med en flott rødfarge.

Fiskekort 

Blant andre steder, ulike idrettsforretninger, Geilo Tourism Centre, overnattingsselskaper. Fri isfiske ved Ustedalsfjorden, Bergsmulfjorden, Nygardsvatnet og Sløddfjorden når isen er trygt. Mer informasjon: Spør på turistinformasjonen eller et sporsbutikk som selger fiskekort.

Fiskekort kan kjøpes på Geilo Turistinformasjon, sportsbutikker, Hakkesetstølen, Haugastøl Turistsenter, Hermon Høyfjellssenter, Ustaoset bensinstasjon og kiosk, Knuts Hyttegrend, Øen Turistsenter, Skjerja, Turisthytte Tuva.

Fisketips

Husk at isen går seint i høyfjellet. Vann som ligger i de høgalpine områdene som Skorpa og Hallingskarvet er ofte isfritt først langt ut i juli. Er i tillegg ettersommeren og høsten kald kan fiskebettet fort utebli. Konsentrer deg da heller om vannene som ligger i de mer lavtliggende regionene.

Tilgangen til næringssalter er gjerne begrenset i høgfjellet, derfor er ofte vannet tilnærmet glassklart. Dette gjør fisken ekstra lettskremt. Ta hensyn når du beveger deg langs bredden (ørreten kan stå kloss opp til land), ikke bruk tjukkere snøre enn nødvendig. Nytter du et fargesterkt multifilament gjør du lurt i å knytte på en fortom med et mer «usynlig» monofilamentsnøre. 

Sluk gir jevnt over det sikreste resultatet, spesielt i høgfjellet. Farger og varianter behøver ikke bety all verden – viktigere er presentasjonen.  Sildesluker er alltid effektive fordi de er langtkastende og går djupt. I mindre vann, hvor rekkevidda ikke betyr så mye, fungerer tradisjonelle skeisluker, wobblere og spinnere bra.

På varme dager med mye insekt på vannflata vil flueimitasjoner kunne være et godt valg. Om du ikke er dedikert fluefisker med fluestang osv. gjør kastedupp og flue like god tjeneste. Varianter av Streaking Caddie fungerer nesten alltid som allroundflue i de fleste vannene i Hol kommune.

Mildt, overskyet vær med lett bris gir godt utgangspunkt for fiskebett. La deg likevel ikke affisere av kategoriske råd og tips. Storfisken har en tendens til å dukke opp når du minst venter det.

Skitt fiske!