Hardangervidda Nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i fastlands-Norge med sine 3422 km2 fordelt på fylkene Hordland, Buskerud og Telemark. I vest omfatter nasjonalparken områder som tilhører kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord, i øst Hol og Nore og Uvdal, og i sørøst Tinn og Vinje. Nasjonalparken ble opprettet i 1981, og halve arealet ligger på privat grunn.
Hardangervidda strekker seg over 8600 km2 over Buskerud, Telemark og Hordaland. Platået er Nord-Europas største. Hardangervidda innbyr til flotte turer både sommer og vinter. DNTs velmerkede stier tar deg inn til sju betjente og fem ubetjente turisthytter i nasjonalparken. Spor etter menneskets bruk av naturen er fremtredende på Hardangervidda, med flere gamle sleper og ferdselsveger, fangstanlegg, boplasser, buer og støler.

Hardangervidda er lett tilgjengelig fra mange kanter. Riksvei 7 går like ved grensen til nasjonalparken og gjør det enkelt å ta en kort eller lang tur. Ellers er Tuva og Dagali-seterdalen gode utgangspunkt for turer innover Hardangervidda.

Et besøk i Hardangervidda nasjonalpark er fantastisk, men husk at du ikke nødvendigvis må innenfor nasjonalparkgrensa for å føle vidda på kroppen! Hele platået byr på flotte naturopplevelser og utsikt.

En viktig intensjon med nasjonalparken var å sikre områdene for villreinstammen som er Europas største. Her kan fremdeles villreinen foreta naturlige vandringer uten for store hindringer.

Plante- og dyreliv
Hardangervidda regnes som sørgrense for flere arktiske planter og dyr, spesielt gjelder dette fjellrev og snøugle. Innenfor nasjonalparken finner vi også er rikt planteliv og et dyre- og fugleliv med mange arter. I tillegg er Hardangervidda kjent for sine mange ørretvann og vassdrag med et rikt fiske.

Fakta om Hardangervidda Nasjonalpark
- Opprettet 10. april 1981
- Selve nasjonalparken er ca 3422 km2
- Tilholdssted for Europas største villreinstamme
- Sandfloegga er høyeste topp på 1721 moh. Den karakteristiske toppen Hårteigen er 1690 moh.

Nasjonalparksenter
Det finnes to nasjonalparksenter for Hardangervidda. Hardangervidda nasjonalparksenter på skinnarbu i Tinn og Norsk Natursenter i Eidfjord.

På Skinnarbu ligger også Norsk Villreinsenter, et kompetansesenter som skal fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.