Hardangervidda National Park

Hardangervidda Nasjonalpark

Velkommen til Hardangervidda Nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i fastlands-Norge med sine 3422 km2 fordelt på fylkene Hordland, Buskerud og Telemark. I vest omfatter nasjonalparken områder som tilhører kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord, i øst Hol og Nore og Uvdal, og i sørøst Tinn og Vinje. Nasjonalparken ble opprettet i 1981, og halve arealet ligger på privat grunn.

Om nasjonalparken

Hardangervidda strekker seg over 8600 kmover Buskerud, Telemark og Hordaland. Platået er Nord-Europas største. Hardangervidda innbyr til flotte turer både sommer og vinter. DNTs velmerkede stier tar deg inn til sju betjente og fem ubetjente turisthytter i nasjonalparken. Spor etter menneskets bruk av naturen er fremtredende på Hardangervidda, med flere gamle sleper og ferdselsveger, fangstanlegg, boplasser, buer og støler. 

Hardangervidda er lett tilgjengelig fra mange kanter. Riksvei 7 går like ved grensen til nasjonalparken og gjør det enkelt å ta en kort eller lang tur. Ellers er Tuva og Dagali-seterdalen gode utgangspunkt for turer innover Hardangervidda.

Et besøk i Hardangervidda nasjonalpark er fantastisk, men husk at du ikke nødvendigvis må innenfor nasjonalparkgrensa for å føle vidda på kroppen! Hele platået byr på flotte naturopplevelser og utsikt.

Fakta Hardangervidda Nasjonalpark

  • Opprettet 10. april 1981
  • Selve nasjonalparken er ca 3422 km2
  • Tilholdssted for Europas største villreinstamme
  • Sandfloegga er høyeste topp på 1721 moh. Den karakteristiske toppen Hårteigen er 1690 moh.

Plante- og dyreliv

En viktig intensjon med nasjonalparken var å sikre områdene for villreinstammen som er Europas største. Her kan fremdeles villreinen foreta naturlige vandringer uten for store hindringer.

Hardangervidda regnes som sørgrense for flere arktiske planter og dyr, spesielt gjelder dette fjellrev og snøugle. Les mer om dyreliv her. Innenfor nasjonalparken finner vi også er rikt planteliv og et dyre- og fugleliv med mange arter. I tillegg er Hardangervidda kjent for sine mange ørretvann og vassdrag med et rikt fiske.

Velkommen inn, ta vare på naturen

Velkommen på tur i nasjonalparken! Her er det rom for mange om vi tar hensyn til folk og dyr rundt oss. Nasjonalparkene er det beste av norsk natur. Vernet bidrar til å ta godt vare på landskapet og mangfoldet av dyr og planter. Slik kan vi fortsette å samle gode turminner også i framtida.

Allemannsretten 

Du kan gå der du vil på beina og på ski. Følg gjerne merka stier eller stikka løyper i nasjonalparken. Ta pause hvor som helst. Du kan slå opp teltet der du vil så lenge det er over 150 meter fra bebodd hus eller hytte. I Hallingskarvet kan du plukke bær, sopp og vanlige planter til eget bruk. Hensynet til vegetasjon og dyreliv er viktig, særlig i hekke- og yngletida.

Kulturminner

Kulturminner som tufter og fangstgraver er freda, så la stein fra gamle murer ligge.

Søppel

Husk å rydde opp etter deg og ta med deg søppel hjem.

Åpen ild

Bål kan du tenne mellom 15. september og 15. april og resten av året på steder der det åpenbart ikke kan føre til brann. Følg med på lokale forbud. Vis hensyn til naturen når du samler ved.

Jakt og fiske

I nasjonalparken kan du jakte og fiske som i fjellområder ellers dersom du har jakt-/ fiskekort. Det er ikke lov å bruke levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk eller vått fiskeutstyr fra et vassdrag til et annet.

Hunder i nasjonalparken

Hunden er velkommen med på tur. Fra 1. april til 1. november (20. august i Hordaland) skal alle hunder holdes i bånd. Du plikter å ta hensyn til vilt, beitedyr og mennesker året rundt. Reinen er særlig sårbar på vårvinteren.

Motoriserte kjøretøy og droner

Framkomstmiddel med motor og droner er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken.

Klær og utstyr

Været i fjellet kan skifte brått både sommer og vinter. Sommeren kan by på varme og blå himmel eller lave temperaturer og tykk tåke. Vinterturer kan gi deg sol og lang sikt eller kalde vinder og tett snødrev.

Du må selv vurdere vær og føre, form og ferdigheter og forberede deg med egnede klær og utstyr. Å ferdes i fjellet kan være krevende. Å være på tur med en fjellfører gir trygghet og nyttige tips. God planlegging gir gode turopplevelser!

Nasjonalparksenter

Det finnes to nasjonalparksenter for Hardangervidda:

Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu i Tinn.

Hardangervidda natursenter i Eidfjord – opplevelsessenter for norsk natur, klima og miljø, åpent april – oktober.

På Skinnarbu ligger også Norsk Villreinsenter Sør, et kompetansesenter som skal fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Hardangervidda National Park

Click on map to download