Local food from Geilo

Lokal mat

Nyt smaken av fjellet

Begrepene som brukes om lokal mat har endret seg de siste årene. Kortreist, ureist, lokalmat, småskala og andre begreper som ofte brukes. I Hol og på Geilo finner du flere lokalmatprodusenter og serveringssteder med fokus på lokalmat. Utforsk og nyt smaken av kortreist mat i fjellet.