CBIS 6283849

Social share

Norsk Matglede

Velkommen til matfest på høyfjellet!

Geilo er arena for et av Norges viktigste mat-arrangement! Med fokus på småskalaproduksjon, økologiske råvarer og kortreist mat, har Norsk matglede befestet sin posisjon som formidler av norske og lokale mattradisjoner! Vi er stolte av å kunne invitere til matfest på høyfjellet.

Påmelding

Ønsker du å være utstiller på Norsk Matglede? Fyll inn skjemaet her.
Les reglementet for Norsk Matglede her.

Norsk Matglede 2019 – et grønt arrangement

Geilo er et Bærekraftig Reisemål, Visit Geilo AS en Miljøfyrtårnbedrift og Norsk Matglede 2019 et Grønt arrangement!

Vi skal dokumentere overfor Stiftelsen Miljøfyrtårn at krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er oppfylt.

Vi vil oppfordre alle til å benytte kollektivtransport, samkjøring eller til å ta beina eller sykkelen fatt til, fra og under Norsk Matglede, der det er mulig. For reisen til og fra Geilo anbefaler vi å ta toget. Se informasjon om rutetider hos VY. Vi kan også anbefale appen Entur for informasjon om rutetider på alle typer kollektivtransport.

Vi vil at det skal være lett for utstillere og besøkende å kildesortere sitt avfall under Norsk Matglede, og oppfordrer alle til å benytte miljøstasjonen i gågata.

For å kunne delta som utstiller er det et krav å stille med kortreist eller lokalprodusert produkter.

Occasions (1)

05 october 10:00 - 18:00

Location & contact