Skatepark, ballbinge og volleyballnett ved Geilohallen

Så fort snøen er borte er dette et popular sted for alle Geilo barn!
I området ved Geilohallen er det en skatepark, volleyballnett og ballbinge. Her er det fritt fram å leke, å trene og å møte lokale barn. Det er Geilo Idrettslag sammen med Hol kommune som står bak vedlikehold, hvis hensyn til arrangerte treninger.
Address: Lienvegen 85, 3580 Geilo